Telefoniczny system
ostrzegania i informowania

Informuj o zagrożeniach!

Ze względu na często występujące w ostatnich latach zagrożenia, związane z anomaliami pogodowymi, coraz więcej urzędów decyduje się na wprowadzenie systemu ostrzegania i informowania mieszkańców o ewentualnych groźnych zdarzeniach.

Nowoczesny
system komunikacji
z mieszkańcami

Głównym założeniem systemu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ostrzeżenie osób zainteresowanych, o mających nastąpić ekstremalnych warunkach pogodowych,  a w szczególności gwałtownych burzach, opadach i śnieżycach.

Dodatkowo możliwe jest również powiadamianie o ewentualnych awariach i planowych konserwacjach sieci wodociągowej oraz o mających nastąpić ważnych wydarzeniach na terenie gminy. Za pomocą aplikacji można przeprowadzać głosowania i ankiety.

Ponadto aplikacje można dostosować w ten sposób, by za jej pośrednictwem wysyłać indywidualne wiadomości na telefon petenta z informacja np. o możliwości odebrania gotowych dokumentów ( dowodów osobistych, rejestracyjnych). Ta platforma, to wspaniałe narzędzie do budowania pozytywnych relacji między petentami a administracją publiczną.

MMS i VMS –
dodatkowe formy
informacji

Aplikacja posiada także możliwość wysyłania wiadomości głosowych prosto na telefon użytkownika.

Materiał dźwiękowy może zostać wcześniej nagrany w profesjonalnym studiu dźwiękowym i , po zaakceptowaniu, będzie trafiał jako wiadomość dźwiękowa na telefony osób zapisanych w bazie.

Można również wygenerować wiadomość tekstową, która zostanie przeczytana przez syntezator mowy. Dodatkowo platforma obsługuje wiadomości MMS. Dzięki temu możemy wysyłać pliki w różnych formatach (np. zdjęcia, filmiki) wzbogacone o komentarz tekstowy.

Mieszkańcy samorządu na bieżąco
z informacjami takimi jak

wydarzenia kulturalne

wydarzenia sportowe

wydarzenia edukacyjne

zagrożenia meteorologiczne

awarie mediów komunalnych

utrudnienia komunikacyjne

powiadomienia
na Twoim osiedlu

informacje publiczne

Szybka rejestracja

Rejestracja w bazie numerów trwa zaledwie chwilę. Mieszkaniec zgłasza się za pomocą formularza, który dostępny będzie na oficjalnej stronie www Państwa urzędu albo poprzez wysłanie SMS (z odpowiednią treścią) na wskazany numer.

Jak to działa?

Aplikacja zintegrowana jest z systemem CMS.

W chwili pojawienia się niebezpieczeństwa do mieszkańców, zalogowanych w systemie, gminne centrum zarządzania kryzysowego rozsyła komunikat ostrzegawczy, dotyczący rodzaju i rozmiaru zagrożenia oraz terytorium jego wystąpienia.

Sygnał przesyłany jest poprzez operatorów komórkowych i dociera do mieszkańców z zagrożonego terenu.

Administrator dowolnie dopasowuje komunikaty do dedykowanych grup i obszarów. W zaledwie kilka sekund możemy trafić z informacją do bardzo dużej liczby osób.

Skontaktuj się z nami
a przygotujemy dla Twojego
samorządu Indywidualną ofertę